KATALIKAI.LT | BIBLIJA.LT | KATEKIZMAS.LT | BERNARDINAI.LT
Į pirmą puslapį
Statistika
Iš viso nuorodų: 191
I grupė (katalikų): 169
II grupė (krikščioniškos): 22
II grupė (Lietuva): 0
IV grupė (kitos): 0
Kontaktai
Katalikų interneto tarnyba
Papilio g. 5, Kaunas
Tel. +370 37 320121; +370 684 09029

www.katalikai.lt
Biblija ir mokymas
  • Šventasis Raštas lietuviškai
  • Katalikų Bažnyčios katekizmas
  • Jono Pauliaus II kalbos Lietuvoje (1993 09 04-08)
  • Vatikano II Susirinkimo dokumentai
  • Dvisavaitinis Lietuvos Vyskupų Konferencijos biuletenis „Bažnyčios žinios“